Three Bunny Press

November, 2020

บุหรี่ไฟฟ้า

แนะนำบุหรี่ไฟฟ้า voopoo vinci x พร้อมสูบ

บุหรี่ไฟฟ้าจากค่าย voopoo เป็นอีกหนึ่งค่ายที่กำลังมาแรง ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์น่าใช้  ตั้งแต่ตัวเครื่องจนถึงพอด มาในรูปแบบของทรงเหลี่ยมแต่มีความมนสวยงาม ตรงพอดมีการออกแบบให้ผู้ใช้ใช้งานง่าย ด้วยปากสูบที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม  เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มาในแบบ All in one คือเป็นอันเดียวกันทั้งชิ้น โดยเฉพาะในรุ่นของ voopoo vinci x พร้อมสูบ ...

Details