Three Bunny Press

October, 2019

บริการส่งของ

บริการส่งของ ส่งของสดไปต่างจังหวัด จากขนส่งเอกชน

ว่าด้วยเรื่องของการส่งของสด หรืออาหารแช่แข็ง ถ้าหากปลายทางที่รับคือญาติสนิทมิตรสหายและเราอยากจะส่งของสดไปให้ชิมให้รับประทานกันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายแต่อย่างใดถ้าเกิด อาหารนั้นขาดความสด หรือมีการเน่าเสียเมื่อถึงปลายทาง ถึงแม้ว่าเราไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ก็ตาม  แต่ถ้าหากปลายทางคือลูกค้าและเราคือผู้ให้บริการความเสียหายยอมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา  แต่มันอาจจะสส่งผลต่อชื่อเสียงของร้าน บริษัท และส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย  แต่สำหรับยุคปัจจุบันนี้ เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไป เพราะการส่งของสดไปต่างจังหวัดเราสามารถทำได้ง่ายขึ้น จากบริการส่งของ ของบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่การขนส่งพัสดุไปรษณีย์เอกสารเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงของสดและอาหารแช่แข็งต่างๆโดยการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อคงสภาพอาหารให้ยังมีความสดใหม่ไปจนถึงมือผู้รับและแน่นอนว่าด้วย ...

Details