Lifestyle

ลักษณะนิสัย หรือไลฟ์สไตล์ ที่ทำให้คนล้มเหลวในชีวิต

สังคมทุกวันนี้ ที่เราเห็นกันมากเป็นส่วนใหญ่ ก็คือการอวดดี การชิงดีชิงเด่นกันนั่นเอง ซึ่งบางคนถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับชีวิตเลยก็มี คือคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไร ให้คนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในสังคม หันมามองเรามาสนใจเรา เมื่อคนคิดเช่นนี้ สิ่งที่มักจะทำกัน ต่อมา นั่นก็คือ การหาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ ที่มีราคาแพง เอามาเสริมจุดด้อย ให้คนที่ได้พบเห็น มองเราว่าดูดี และทำให้ตัวเอง ได้รับการยอมรับมากขึ้น จากคนอื่น ๆ การใช้ชีวิต […]